Anh vào website này tham khảo thêm về cửa hàng Gia Hinh Phát nha http://quathut.com.vn/gioi-thieu, quạt hút bên này bền lắm anh mà lại có giá thành rẻ, rất đáng để mua