1. Cấu hình mạnh hơn

So sánh một máy tính để bàn và máy tính xách tay với giá tương tự, sửa máy tính tại nhà quận 3 nhận thấy máy tính để bàn có CPU nhanh hơn, phần cứng đồ họa tốt hơn, màn hình...