Khoái lạc của kẻ giàu được mua bằng nước mắt của người nghèo.