Với phương châm bảo vệ quyền lợi dành cho khách hàng theo đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam , Chính vì thế công ty Luật Nguyễn Trần chuyên tư vấn pháp luật về đất đai . Xem thêm tại: http://luatsunhadat.net/tu-van-luat-dat-dai/ Quý khách dịch vụ tư vấn pháp luật đất đai. Một số lĩnh vực của chúng tôi tư vấn về luật đất đai như sau:

Các dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi như sau
– Tư vấn các trình tự, thủ tục chuyển đổi/ chuyển nhượng/ cho thuê/ cho thuê lại/ tặng cho/ thừa kế/ thế chấp/ bảo lãnh/ góp vốn quyền sử dụng đất;
– Tư vấn về bồi thường giá trị quyền sử dụng đất khi nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất;
– Tư vấn giải quyết tranh chấp về quyền/ hợp đồng sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
– Cách thức lập hợp đồng mua bán nhà đảm bảo đúng quy định, đầy đủ các nội dung cần có của một hợp đồng mua bán nhà;
– Tư vấn hoàn thiện hợp đồng, đảm bảo hợp đồng không bị vô hiệu;
- Tư vấn quyền và nghĩa vụ của các bên
– Các quy định về việc bàn giao nhà và yêu cầu bên mua nhận nhà;
– Các quy định về giao tiền và phương thức giao tiền đảm bảo số lượng và tránh rủi ro;
– Tư vấn thủ tục mua bán và hợp pháp hoá nhà đất đúng thời hạn và đúng trình tự pháp luật;
– Tư vấn các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của bên mua.
– Các vấn đề về các hạn chế quyền sở hữu đối với nhà mua bán; Xem thêm tại: http://luatsunhadat.net/
– Các quy định về bảo quản nhà đã bán trong thời gian chưa giao nhà;
– Các quy định về thủ tục bàn giao nhà và hồ sơ nhà mua bán;
– Các thủ tục mua bán nhà theo quy định của pháp luật.
– Tư vấn cách thức yêu cầu bên bán nhà bàn giao nhà và hồ sơ giấy tờ đúng thời hạn;
– Tư vấn cách thức trả tiền mua nhà đảm bảo sự an toàn và đầy đủ;
– Tư vấn cách thức phối hợp với bên bán để hoàn thiện thủ tục sang tên;
– Tư vấn các nội dung cần thể hiện trong hợp đồng;
– Tư vấn phương thức thanh toán và thực hiện nghĩa vụ giao nhà:
– Tư vấn thời điểm thanh toán và thời điểm bàn giao;
– Tư vấn xây dựng quyền, nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng;
– Tư vấn các quy định về trách nhiệm của bên vi phạm hợp đồng;
– Tư vấn các trường hợp Hợp đồng vô hiệu;
– Tư vấn mức phạt vi phạm hợp đồng phù hợp;
– Tư vấn xây dựng Phụ lục hợp đồng;
– Tư vấn các quy định của pháp luật về sửa đổi nội dung hợp đồng;
– Tư vấn cách thức sửa đổi nội dung hợp đồng: trong trường hợp không có người làm chứng, có người làm chứng và trong trường hợp hợp đồng được công chứng, chứng thực.
– Tư vấn các trường hợp được chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng theo quy định của pháp luật;
– Tư vấn phương thức chấm dứt, huỷ bỏ hợp đồng để đảm bảo tối đa quyền lợi cho các bên;
– Tư vấn các hình thức khởi kiện để bảo vệ quyền lợi;
– Tư vấn viết đơn khởi kiện và hướng dẫn thủ tục khởi kiện;
– Đại diện thực hiện khiếu nại, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng trước cơ quan có thẩm quyền.
Như vậy khi quý khách đến với dịch vụ tư vấn của chúng tôi các bạn sẻ được vấn về phấp luật đất đai một cách hiệu quả và nhanh chóng nhất với một đôi ngủ luật sư tư vấn giỏi nhất của chúng tôi mọi thông tin chi tiết cọn có thể liên hệ ngay đến với chúng tôi qua luatsunhadat.net
Địa chỉ: Số 186Bis Trần Quang Khải, p.Tân Định, q.1, Tp.HCM
Điện thoại:0977 880 381 – 0943.747.735