Luật sư Nguyễn Trần và cộng sự chuyên tư vấn pháp luật tại tphcm qua tổng đài điện thoại 0977 880 381 - Luật Nguyễn Trần và Cộng Sự cung cấp và thực hiện nhằm phổ biến kiến thức pháp luật Thừa kế, phòng tránh rủi ro, tranh chấp di sản thừa kế và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:
1. Tư vấn quy định về Thừa kế theo di chúc:
+ Tư vấn lập di chúc;
+ Tư vấn quy định về phân chia di sản thừa kế.
+ Tư vấn quy định pháp luật và thủ tục khai nhận di sản thừa kế;
+ Luật sư tư vấn các vấn đề khác liên quan đến thừa kế theo di chúc,…
2. Tư vấn quy định pháp luật về Thừa kế theo pháp luật, cụ thể:
+ Tư vấn và xác định người có quyền hưởng thừa kế;
+ Tư vấn luật về phân chia di sản thừa kế;
+ Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến thừa kế theo pháp luật,…
3. Luật sư tư vấn quy định chung về Di sản thừa kế.
+ Tư vấn về từ chối nhận di sản thừa kế, những trường hợp bị truất quyền hưởng di sản thừa kế;
+ Tư vấn về quản lý, phân chia, thanh toán di sản thừa kế;
4. Tư vấn quy định và hướng dẫn thủ tục về thừa kế quyền sử dụng đất;
5. Luật sư tư vấn quy định, điều kiện và thủ tục khởi kiện về thừa kế
6. Tư vấn các nội dung khác có liên quan.
Bạn phải thực hiện đăng kí sang tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và môi trường
Hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất gồm:
+ Văn bản khai nhận di sản thừa kế
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất
+ Giấy tờ khác, như chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu của hai bên…