Nhằm tiết kiệm thời gian cũng như công sức đi lại, luật Nguyễn Trần mang đến cho dịch tốt nhất để giúp Quý khách hàng tránh được những rủi ro, tranh chấp không đáng có trong quá trình lập thừa kế, khai nhận di sản thừa kế.
Những điểm cần biết về Luật khai nhận di sản thừa kế
Người để lại di sản: là cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật;
Người thừa kế: là cá nhân phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết. Trong trường hợp người thừa kế theo di chúc là cơ quan, tổ chức thì phải là cơ quan, tổ chức tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;
Thời điểm, địa điểm mở thừa kế: thời điểm mở thừa kế là thời điểm người để lại di sản chết. Địa điểm mở thừa kế là nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản;
Di sản thừa kế: bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong phần tài sản chung với người khác và quyền về tài sản do người chết để lại;
Người quản lý di sản: là người được chỉ định trong di chúc hoặc do những người thừa kế thỏa thuận cử ra. Trong trường hợp di chúc không chỉ định người quản lý di sản và những người thừa kế chưa cử được người quản lý di sản thì người đang chiếm hữu, sử dụng, quản lý di sản tiếp tục quản lý di sản cho đến khi những người thừa kế cử được người quản lý di sản. Trong trường hợp chưa xác định được người thừa kế và di sản chưa có người quản lý thì di sản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý;

Thừa kế của những người có quyền thừa kế của nhau mà chết cùng một thời điểm: Nếu hai người thừa kế tài sản của nhau mà được coi là chết cùng một thời điểm thì họ sẽ không được thừa kế của nhau. Di sản của mỗi người được chia cho người thừa kế của họ;
Giới thiệu về công ty luật Nguyễn Trẫn, Đây là một trong những công ty luật nổi tiếng ở tphcm. Chúng tôi chuyên cung cấp những dịch vụ như: Luật nhà đất, luật thừa kế, luật hôn nhân, luật dân sự…