Cồn thạch & cồn khô được tiêu dùng nhiều hiện giờ tại các đám tiệc, nhà hàng & quán ăn. Tiêu dùng cồn thạch & cồn khô thuận lợi hơn so bình gas.