Trong thị trường kinh tế hiện nay thì thuận mua bán doanh nghiệp được nhắc đến rất nhiều. Vậy bản chất của việc mua bán doanh nghiệp là gì? Thủ tục mua bán doanh nghiệp theo quy định như thế nào? Đây đang là một trong những vấn đề nóng sốt hiện nay vì có khá nhiều doanh nghiệp muốn thực hiện việc mua bán doanh nghiệp lẫn nhau nhưng lại không biết được thủ tục pháp lý phải thực hiện như thế nào. Bài viết sau đây của http://businessforsale.vn/ sẽ giải đáp những thắc mắc trên.Mua bán doanh nghiệp về bản chất cũng giống như hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ thông thường, tuy nhiên có một đối tượng của hợp đồng mua bán này tương đối đặc thù đó là một tổ chức có chức năng, nhiệm vụ và tài sản riêng. Việc mua lại doanh nghiệp được hiểu như việc mua lại các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp. Bên mua lại sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp tục thực hiện các công việc của công ty bán.

Bước 1: Thành lập hợp đồng mua bán doanh nghiệp

Hai bên mua và bán phải thỏa thuận thành lập hợp đồng mua bán doanh nghiệp. Thông thường thì một hợp đồng mua bán có thể bao gồm một số điều khoản như sau:

- Đối tượng hợp đồng

- Đặc điểm của đối tượng mua bán (Miêu tả các thông tin về doanh nghiệp tư nhân: Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ, mẫu dấu, các giấy tờ sổ sách, tài sản hiện có của doanh nghiệp….)

- Giá hợp đồng / Phương thức thanh toán / Thời hạn thanh toán / Hình thức thanh toán

- Quyền và nghĩa vụ của bên bán

Quyền và nghĩa vụ của bên mua

Phương án giải quyết lao động sau khi chuyển giao doanh nghiệp

- Phạt vi phạm hợp đồng

- Điều khoản giải quyết tranh chấp

- Hiệu lực của hợp đồng

Ngoài các điều khoản như trên tùy từng trường hợp thì các bên có thể thỏa thuận bổ sung thêm một số điều khoản khác.

Bước 2: Thực hiện thủ tục sang tên doanh nghiệp cho người mua

Khi thực hiện việc bán doanh nghiệp thì sẽ dẫn đến một số thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân, thay đổi như thay đổi thông tin đăng ký thuế, thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp

Hồ sơ sang tên bao gồm:

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

- Hợp đồng mua bán doanh nghiệp

- Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán

- Bản sao giấy tờ chứng thực cá nhân của người mua: Chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn.

Thẩm quyền giải quyết hồ sơ: Văn Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Thời gian: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ hợp lệ

Trên đây là một số các thủ tục mà chủ doanh nghiệp tư nhân và người mua doanh nghiệp tư nhân phải thực hiện khi muốn mua, bán doanh nghiệp.