Market Maker (nhà cái) chỉ Sàn (hay còn gọi là Broker) có sở hữu hệ thống kiểm soát lệnh (Dealing Desk), có thể chặn lệnh của Trader (người giao dịch) lại để xử lý.

Market Maker (MM) chính là đối tượng trade ngược lại với Trader. Trader bán thì MM mua, ngược lại, Trader mua thì MM bán. Nhìn chung, quyền lợi sẽ đối nghịch nhau. Trader có lợi nhuận thì MM thua lỗ và ngược lại.

Danh sách các forex broker lớn nhất 2018 : http://eiradonnablog.blogfa.com/post/7

Cách khớp lệnh của Market Maker?

Thường MM sẽ khớp lệnh kiểu Instant Execution. Trader thấy giá chào và bấm nút thực hiện giao dịch, lúc này, giá sẽ được chuyển về bộ phận Dealing Desk của MM. Tùy tình hình mà MM sẽ cho khớp hoặc đẩy ra qua hình thức requote (báo giá lại).
Đặc điểm của MM là giờ tin rất khó khớp lệnh do có nhiều rủi ro.

MM có tạo ra trượt giá (slippage) trong giai đoạn biến động mạnh.

Tốc độ khớp lệnh của MM không quá nhanh, thậm chí đôi khi là chậm

Spread của Market Maker thế nào?
  • MM thường dùng spread cố định (fixed)
  • Spread của MM có đủ các loại 4 số thập phân và 5 số thập phân

Nguồn lợi nhuận của Sàn Market Maker:
  • Từ spread của trader
  • Từ phần tiền trader thua lỗ
  • MM thường không thu phí hoa hồng (commission) từ trader.

Có nên giao dịch với Sàn Market Maker không?

Nhìn chung nên hạn chế vì điều lớn nhất là đối nghịch quyền lợi. Trader thua thì Sàn thắng và ngược lại. Với công nghệ được hỗ trợ nhiều cho Sàn, Trader rất dễ bị thua bởi những thứ như trượt giá (slippage).